شاید این مسئله ، یک امر ناچیز و خیلی بدیهی در نظر گرفته شود.

هنگامی که میخواهید سایتی طراحی کنید یک جلسه چند ساعته با مشتری گذاشته و سپس در ذهن خود همه چیز را ساخته ، و به او بگوئید ، اوکی ، چند هفته دیگر سایت تو آماده خواهد شد !

اما آیا به این راحتی ست ؟

از زمانی که من بعنوان تجزیه و تحلیلگر یک سایت نیازمندی ها در یک شرکت مشغول به کار شدم ، تجربیات زیادی در این زمینه کسب کردم که خوشحال می شوم آن را با شما در میان بگذارم.

اصلا اینکه چطور شد من مشغول به اینکار شدم به زمانی بازمیگردد که بواسطه ی آشنایی ، یک فرد به من گفت که میخواهد یک سایت نیازمندی ها داشته باشد.

این سایت برای من خیلی آسان و حل شده بود.

هر صحبتی که میکرد من بلافاصله امکانات آن قالبی که میخاستم استفاده کنم را یادآوری می کردم و هرچیزی که او میگفت را در آن قالب جا میدادم.

یک زمان بندی و هزینه به او دادم و مشغول شدم.

مدتی که گذشت ، نیازمندی های او تغییر کرد.

از امکان تغییر رنگ تا درج آیکون گرفته تا امکانات خاص تر.

هرچه جلوتر میرفتم سعی میکردم که امکانات را فراهم کنم ، اما به جایی که رسید گفتم

دیگر این کار ، کار من نیست !

این کار برنامه نویسی میخواهد…..

 

ادامه در پست بعد.