شاید بسیار ابتدایی به نظر برسد.

مشتری شما درخواست طراحی سایت مثل سایت دیوار را دارد.

البته سایت با ما ، علی بابا،شیپور هم ویژگی های خوبی در نظر او دارند.

بسیار ساده می رسد ؟

نه اینطور نیست. در یک کلام.

این یک پروژه ایست که من به مدت حدود 2 سال درگیر آن هستم.

کارفرما در هر بخش نظرات مختلفی دارد .

گاه امکانات متفاوتی از هرسایت می طلبد و یا یک رابط کاربری ای میخواهد که (تنها در نظر او ) زیباست و یا شاید قدیمی باشد!!!

تجزیه و تحلیل این پروژه در مرحله اول ذهن خوانی مشتری و یکسان سازی تصورات و ایده های مشتری روی کاغذ است.

شاید زمان زیادی از شما بگیرد. اما مطمئن باشید این بهترین راه است.

اینکه ساده انگارانه تصور کنید نهایتا یک چیز مثل فلان سایت از شما میخواهد ، باعث میشود بعدا به دردسرهای زیادی بیفتید.

این یک واقعیت است که به شما میگویم…

** خود کارفرما هم در خیلی موارد نمیداند چه میخواهد **

او تلاش دارد که همه چیز را بخواهد و خواستن همه چیز کنارهم نظم و هماهنگی بسیاری می طلبد.

پس اول به او بگوئید که چه میخواهد.

و آن را روی کاغذ بیاورید…

نیازی هم به طراحی نیست.. برگه به برگه مثل کلیک شدن به او نشان دهید…

سپس طراحی را شروع کنید…..